Installaties

Wij nemen het maken van een offerte zeer ernstig! Aan elke offerte gaat een grondige studie vooraf evenals een gedetailleerde prijscalculatie. Om een zo correct mogelijke offerte te maken, dienen we een goede kijk te hebben op wat onze klant wenst en verzamelen we zoveel mogelijk informatie over de elementen die de offerte beïnvloeden.

  • type schakelmateriaal
  • lichtpunten op 230V/12V(spotten)
  • belinstallatie/parlofooninstallatie/videofooninstallatie
  • alarmbeveiliging/geen alarmbeveiliging
  • ...

We geven graag een persoonlijke toelichting bij onze offerte en wat er van ons mag verwacht worden. Wij worden best zo vroeg mogelijk bij het project betrokken aangezien sommige keuzes reeds een invloed hebben op de ruwbouwfase.