Accumulatiekachels

AEG accumulatiekachelsIn tegenstelling tot wat je wel eens hoort zijn accumulatiekachels wél milieuvriendelijke warmtevoorzieningen. Dit echter op voorwaarde dat jou energieleverancier zijn energie wint door middel van duurzame energiewinning zoals energie uit wind, zon of zee.

Als de stroom, die bij jou thuis binnenvloeit, groen is, dan veroorzaken accumulatiekachels geen co2 voetafdruk door het verbranden van fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardolie of aardgas.

 

Hoe werkt het?

Accumulatiekachels laden warmte energie op door 's nachts elektrische warmte op te slaan in stenen. Overdag wordt deze warmte terug vrijgegeven door lucht door deze stenen aan te trekken en deze zo vrij te geven aan de  leefruimte.

 

Hoe voorzie je 't juiste oplaadvermogen?

AEG thermostaatInderdaad, je kan 's avonds niet weten welk weer 't 's anderendaags is. je stelt je oplaadvermogen af op het seizoen (laag oplaad vermogen in de zomer, hoog in de winter), maar moest het voorvallen dat je je laat verassen door een plotse koude, dan kan je terug vallen op het ingebouwde dagelement.

 

Wat zijn dan de voordelen?

Accumulatiekachels zijn;

  • Onderhoudsvrij
  • Gunstige installatiekost
  • zuinig
  • Geen geurhinder
  • Veilig: geen verbranding, geen zuurstofverbruik, geen gas uitwaseming, geen ontploffingsgevaar
  • Wij gebruiken gerenomeerde merken zoals AEG, om naar de toekomst toe service te kunnen geven.

Intresse in een accumulatiekachel? contacteer ons voor meer info!